Ebo van den Bor B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement (nederlandse versie) (englisch version)  zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Ebo van den Bor B.V. is gevestigd aan de Voltastraat 1, 3861 NL te Nijkerk, ingeschreven onder handelsregisternummer 08008796. Ebo van den Bor B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt Ebo van den Bor B.V. persoonsgegevens?

Ebo van den Bor B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Ebo van den Bor B.V. Bijvoorbeeld indien u:

 een bestelling plaatst;

 aangeeft onze Acties te willen ontvangen

 inlogt via social media;

 bij of voor ons werkzaam bent;

 bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;

 een zakelijke relatie heeft met Ebo van den Bor B.V.;

Contact met Ebo van den Bor B.V. kan plaatsvinden via:

 telefoon;

 schriftelijke correspondentie;

 het contactformulier op ebovandenbor.nl;

 per e-mail;

 een link die is opgenomen op onze website.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Ebo van den Bor B.V. terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Ebo van den Bor B.V.?

Ebo van den Bor B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, Land, geslacht, (mobiel) telefoonnummer Contactpersoon en (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;

 Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Ebo van den Bor B.V. bestelt);

 Het gebruik van social media.

Op basis van welke grondslag verwerkt Ebo van den Bor B.V. persoonsgegevens?

Ebo van den Bor B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Ebo van den Bor B.V. verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Ebo van den Bor B.V. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Ebo van den Bor B.V. haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw voorkeuren.

Ten slotte kan Ebo van den Bor B.V. persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Ebo van den Bor B.V. persoonsgegevens?

Ebo van den Bor B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Ebo van den Bor B.V. en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;

 Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;

 Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;

 Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;

 Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Ebo van den Bor B.V. beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Ebo van den Bor B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Ebo van den Bor B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Ebo van den Bor B.V. hen voorschrijft. Ebo van den Bor B.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookieverklaring

Ebo van den Bor B.V. maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Beveiliging

Ebo van den Bor B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Ebo van den Bor B.V. neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Ebo van den Bor B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Ebo van den Bor B.V. heeft pand en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons terrein wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Ebo van den Bor B.V. bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Ebo van den Bor B.V. via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Ebo van den Bor BV t.a.v. Privacy Officer

Voltastraat 1

3861 Nl Nijkerk

Of u kunt een e-mail richten aan: privacyofficer@ebovandenbor.nl

Ebo van den Bor B.V. streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Ebo van den Bor B.V. met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: privacyofficer@ebovandenbor.nl

Wijzigingen privacy statement

Ebo van den Bor B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.ebovandenbor.nl/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 18-06-2018.V1.1

disclaimer