Disclaimer voor www.ebovandenbor.nl
Ebo van den Bor B.V. (Kamer van Koophandel: 08008796), hierna te noemen Ebo van den Bor B.V., verleent u hierbij toegang tot www.ebovandenbor.nl  (“de Website”). Ebo van den Bor B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ebo van den Bor B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten en/of goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ebo van den Bor B.V.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten..

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen en/of diensten liggen bij Ebo van den Bor B.V..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ebo van den Bor B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke goederen en/of diensten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

disclaimer