ข้อสงวนสิทธิ์


บริษัท Horecagroothandel Ebo van den Bor Nijkerk B.V. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยจะพยายามนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆในกรณีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในทุกกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงราคา ข้อผิดพลาดในการโฆษณา และข้อผิดพลาดในกรณีอื่นๆ รวมถึงรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซด์อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของจริง ทั้งนี้เนื้อหาและส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียนเนื้อหา รูปภาพ หรือกราฟิกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทถือเป็นการละเมิดสิทธิและจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่และอีเมล์ของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและไม่มีการนำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สาม

disclaimer